НП „Заедно за всяко дете“ – Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

През тази учебна година СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Криводол участва в НП „Заедно за всяко дете“ – Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.Проведени … Read More

Спечелен проект

СУ “ Св.св. Кирил и Методий“, гр. Криводол спечели проект по Национална програма “ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, 2023 г. Модул “ Площадки за обучение по … Read More

С огромна благодарност и уважение към решението на г-н Андрей Новаков – член на Европейския парламент- за осигуряване на поощтрителния механизъм, чрез който нашите ученици от СУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол и менторът им – г-жа Силвия Георгиева-ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел.

Днес, 22.06.2022 г. в СУ“ Св.св.Кирил и Методий“, гр. Криводол бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на завършващите ученици – Випуск 2022. Организирана бе изложба на изработените по време на ДИППК изделия от учениците. Събитието е и част от информационната кампания за ДПП след 7 клас за учебната 2022/2023 година по професия “ Оператор в дървообработването“.