НОВИНИ


Успешно бе реализиран проект на Съюза на Европа  по програма на РОМАКТ  – „Ръка за ръка”, в които взеха участие 195 ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Криводол и Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий”, с.Краводер .
При изпълнение на проекта участваха и класните ръководители на класовете, и образователните медиатори от училищата.
На работна среща бeше обсъдено необходимостта от учебни пособия и помагала, които смятахме, че ще насърчат възможностите на учениците, ще осигурят по – качествено образование и ще спомогнат за изграждане на по – мотивирана ученикова личност.
С помощта на образователните медиатори помагалата бяха раздадени на учениците.
Като партньори бяха привлечени родители и лидери от ромската общност, които спомогнаха за изграждане на по-стабилна връзка между учител-родител-ученик.
Предизвикателство пред екипа на проекта „Ръка за ръка” бе предоставянето на учебните пособия в ситуация на COVID-19, но благодарение на отговорното отношение на образователните медиатори и учители-доброволци дейностите завършиха успешно.
 

Реални работни места, прекрасни екипи на нашите бизнес – партньори, създават едно желано място, където нашите възпитаници на СУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол усвояват тънкостите на професиите-„Оператор в дървообработването“ и“ Готвач“. А под зоркото око на колегите прилагат наученото на практика!

Отбелязване Деня на розовата фланелка