НОВИНИ

На 07.02.2022 г. учениците от СУ“ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол стартираха проект „Ученически практики – 2“ в Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“, гр. Криводол.

На 14.06.2022 година проектът приключи успешно.

Изказваме огромната си благодарност към служителите на Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“ и в частност на кмета на Община Криводол  – г –н Христо Доков , които допринесоха за реализиране на основната му цел, а именно подобряване качеството  на професионалното обучение по  професия „Готвач“ и улесняване достъпа до практическо обучение в реална  работна среда.

Изказваме нашата благодарност и за подаръчните пакети, които получиха практикуващите ученици за ползотворното партньорство от кмета  и екипа на Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“ към община Криводол.

Надяваме се да продължим започнатото партньорство и за в бъдеще.


Успешно бе реализиран проект на Съюза на Европа  по програма на РОМАКТ  – „Ръка за ръка”, в които взеха участие 195 ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Криводол и Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий”, с.Краводер .
При изпълнение на проекта участваха и класните ръководители на класовете, и образователните медиатори от училищата.
На работна среща бeше обсъдено необходимостта от учебни пособия и помагала, които смятахме, че ще насърчат възможностите на учениците, ще осигурят по – качествено образование и ще спомогнат за изграждане на по – мотивирана ученикова личност.
С помощта на образователните медиатори помагалата бяха раздадени на учениците.
Като партньори бяха привлечени родители и лидери от ромската общност, които спомогнаха за изграждане на по-стабилна връзка между учител-родител-ученик.
Предизвикателство пред екипа на проекта „Ръка за ръка” бе предоставянето на учебните пособия в ситуация на COVID-19, но благодарение на отговорното отношение на образователните медиатори и учители-доброволци дейностите завършиха успешно.
 

Реални работни места, прекрасни екипи на нашите бизнес – партньори, създават едно желано място, където нашите възпитаници на СУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол усвояват тънкостите на професиите-„Оператор в дървообработването“ и“ Готвач“. А под зоркото око на колегите прилагат наученото на практика!

Отбелязване Деня на розовата фланелка