Днес, 22.06.2022 г. в СУ“ Св.св.Кирил и Методий“, гр. Криводол бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на завършващите ученици – Випуск 2022. Организирана бе изложба на изработените по време на ДИППК изделия от учениците. Събитието е и част от информационната кампания за ДПП след 7 клас за учебната 2022/2023 година по професия “ Оператор в дървообработването“.