НП „Заедно за всяко дете“ – Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

През тази учебна година СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Криводол участва в НП „Заедно за всяко дете“ – Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.Проведени са първите родителски срещи по класовете, които участват в програмата. Акцент бе поставен върху теми свързани с: приемственост детска градина- училище; самочувствието на детето; безопасно ползване на интернет от подрастващите; семейство и училище – начини на взаимодействие; обогатяващо живота образование, учене и преподаване в партньорство и от сърце.Благодарим на всички родители, приветствали идеята и на лекторите за интересното представяне!

Европейска седмица на програмирането

Традиционно провежданата съвместна образователна инициатива на читалищната библиотека и начален етап на обучение в СУ „Св.св. Кирил и Методий“-Криводол, за Европейската седмица на програмирането! Учениците проведоха по класове тренинг „Програмираме с Bee-Bot“,   запознаха се с правилата за безопасна работа с настолен компютър и за това как да програмират „умните пчелички“! Забавно, лесно и интересно!