„Предприемачество и лидерство в гимназиалното образование“

В периода от 14 до 20 август 2023 г., учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Криводол вземат участие в интензивно обучение, посветено на темата „Предприемачество и лидерство в гимназиалното образование“, провеждащо се от международния обучителен „Девам“, в рамките на проект „Предприемачеството – модел за лидерство в образованието“ № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000069484. Обучението се организира в един от най-живописните и исторически заредени градове в света – Истанбул, Турция.