Атигенни тестове

Уважаеми родители,

Във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19 е необходимо да информирате родителите на учениците от І до ІV клас за възможността техните деца да бъдат изследвани с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип – с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

С цел оперативност и при зачитане на правото на информиран избор родителите на ученици в начален етап в училищата, които, след запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, които не са изразили изричен отказ ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него.

Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc