Проект „Еразъм +“

“ Готови за успех- Мултикултурна класна стая“- Вътрешна квалификация

Днес се проведе среща с наши колеги посветена на представянето на някои от най-добрите резултати от реализирания от нас проект “ Ready for Success – Multicultural Classroom ”, осъществен със средства по програма Еразъм + отпуснати с договор за безвъзмездна финансова помощ с № 2020-1-BG 01 -KA101-078597. По време на срещата и последвалата дискусия се обърна специално внимание на получените в следствие на преминатото обучение сертификати и по-специално на сертификата Europass Mobility. Включилите се в събитието колеги получиха малки подаръци, които допълнително представят нашия проект.