Проект „Еразъм +“

Днес 4.09.2023 г. в СУ- Криводол се проведе заключителна конференция за отчитане на резултатите от дейността по проект „Предприемачеството- модел за лидерство в образованието“ по програма Еразъм +, фокусирана върху предприемачеството и лидерството в контекста на училищното образование.Обучението се проведе в периода 14-20 август 2023 г. в Международния обучителен център Девам в гр. Истанбул, Турция.Наши гости бяха господин Петьо Дахлев – заместник кмет на община Криводол, госпожа Шенгюл и господин Шатин от Турция.Господин Марсел Григоров представи на вътрешна квалификация наученото. Той сподели важни моменти които са го впечатлили.В края на обучението, участниците в проекта получиха сертификат Europass Mobility.

Шестима преподаватели на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Криводол успешно завършиха обучителен курс „Предприемачество и лидерство в гимназиалното образование“ по програма Еразъм + в рамките на проекта „Предприемачеството – модел за лидерство в образованието“

В рамките на амбициозния проект „Предприемачеството – модел за лидерство в образованието“, учители от училището успешно завършиха обучителен курс по програма Еразъм +. Обучението, озаглавено „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ЛИДЕРСТВОТО В ГИМНАЗИАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, се проведе в Международния обучителен център Девам в прекрасния град Истанбул, Турция, през периода 14-20 август 2023 година.

Участниците в обучението не само разшириха своите знания и умения в областта на предприемачеството и лидерството, но и се възползваха от възможността да споделят опит и практики с колеги от различни страни. Програмата на курса включваше интензивни обучителни модули, работилници и интерактивни дискусии, които допринесоха за активното участие и обмен на идеи.

Връщайки се в училище с нова енергия и вдъхновение, участниците ще разпространяват придобитите знания сред учениците и колегите си, което ще подкрепи развитието на предприемачески и лидерски компетенции в образователния процес.

В последния ден от обучението, всеки участник получи заслужено признание – сертификат за успешно завършен курс. Този момент бе отбелязан с емоционална церемония, на която ръководството на училището, учителите и учениците изразиха своята подкрепа и гордост към своите преподаватели.

Проектът „Предприемачеството – модел за лидерство в образованието“ продължава да бъде източник на вдъхновение и иновации в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Обучителният курс в Истанбул се оказа стъпка към по-динамично, съвременно и предприемачески насочено образование, което ще подпомогне усилията ни да подготвяме новото поколение млади лидери и предприемачи.

Поздравления към нашите учители за този голям успех и благодарности към всички, които подкрепиха и допринесоха за реализацията на проекта!

Шестима учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Криводол участват в обучение за предприемачество и лидерство в гимназиалното образование в гр. Истанбул
Съвременната образователна система изисква от учителите да бъдат не само преподаватели, но и насърчители на творческото мислене, лидерския дух и предприемаческите умения у своите ученици. С тази цел, учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Криводол се включват в настоящото обучение финансирано със средства на Европейския съюз по програма Еразъм +, фокусирана върху предприемачеството и лидерството в контекста на училищното образование.
В рамките на седемдневното обучение, участниците ще имат възможността да се запознаят със съвременни тенденции в областта на образованието, свързани с развитието на предприемачески и лидерски умения сред учениците. Програмата включва практически работилници, лекции и дискусии, които ще подпомогнат участниците да развият стратегии за интегриране на предприемачество и лидерство в учебния процес.
Участието на учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Криводол в това обучение ще им даде възможността да придобият ценни знания и инструменти, с които да подготвят своите учениците за успешна интеграция в динамичното общество и работна среда. Участниците в обучението се надяват да придобият нови знания, перспективи и стратегии за преподаване, които да обогатят образователния опит на тях и техните ученици.

„Предприемачество и лидерство в гимназиалното образование“

“ Готови за успех- Мултикултурна класна стая“- Вътрешна квалификация

Днес се проведе среща с наши колеги посветена на представянето на някои от най-добрите резултати от реализирания от нас проект “ Ready for Success – Multicultural Classroom ”, осъществен със средства по програма Еразъм + отпуснати с договор за безвъзмездна финансова помощ с № 2020-1-BG 01 -KA101-078597. По време на срещата и последвалата дискусия се обърна специално внимание на получените в следствие на преминатото обучение сертификати и по-специално на сертификата Europass Mobility. Включилите се в събитието колеги получиха малки подаръци, които допълнително представят нашия проект.