Квалификация

Педагогическият колектив на СУ “ Св.св. Кирил и Методий“, град Криводол проведе обучение на тема “ Проектно – базиравно обучение при интегриране на технологии“ в град Велинград от 01.04.2022 до 02.04.2022г. Двадесет и осем педагогически специалисти получиха сертификати от Център за професионално обучение “ ЕЛ ЕН ПРОГРЕС“ ЕООД, град Самоков.