ДЗИ

Сесия май – юни

 • Български език и литература        – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч. – Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 •                                                              – 20 май 2021 г., начало 08,30 ч. – Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
 •                                                     –  до 06.06.2022 г.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
 •                                                                    – в периода 26май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Подаване на заявления за допускане  и определяне вида на   задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професия     – до 20.12.2021 г.   

 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    03-18.02.2022 г.   

Сесия август – септември

 • Български език и литература        – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 •                                                               – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч. – Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
 •                                                              –  до 07.09.2022 г.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
 •                                                                    – в периода 29 август – 30 септември  2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    27.06 – 08.07.2022 г.