Електронен дневник

https://www.shkolo.bg/

Дейности по време на  извънредно положение на територията в Република България, свързано с разпространението на COVID-19

1 видео – Учебни материали и съобщения към ученици

2 видео – Тестове

3 видео – Софтуер за записване на видеа

Как да си създадем онлайн урок?

Ръководство:

https://docs.google.com/document/d/1moKwMQ96JNux1ulxwZebU-ZbLRIAQwPhds-Pj0BTIvw/edit?fbclid=IwAR3K6CqIbIg23-WUOkU4ifdofySK2yziWkklZVSy2aLbqer83R9ILdDOsvc