Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Обща информация

  1. Указания за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално
    развитие на педагогическите специалисти“

    2.  Документи :   1. Писмотук                              

                                2.  Заявление ПКС    тук

                                 3.  Бланка ПРОЕКТ  тук

                                 4. Таблица микроданни тук

 5. Регистър дейност 2  тук