Проект „Подкрепа за успех“

Стартира проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

Учебна 2020/2021 година 

08102020 Приложение Индивидуална карта на ученика за учебната 2020-2021


1. Заповед за у-ща включени в „Подкрепа за успех“

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

3. указания – проект „Подкрепа за успех“

Приложение 2 – ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА от 30.01.2020 г.

6. Писмо – началник на РУО