История на училището

Начало на просветното дело в Криводол е поставено през 1835 година. Първият учител в килийното училище е поп Станко Ц. Станковски, учил в Черпишкия манастир. Обучението се води по килийна метода. През 1835 година е построена църквата „ Света Троица” и същата година в двора й – плетарка с две помещения и сачак, която служи за училище.

През 1868 година идва първият учител мирянин Първан Димитров Младжов от село Стубел. Той поставя началото на светското образование и преподава по взаимноучителната метода.

През учебната 1889-1890 година към училището се открива първи прогимназиален клас. Пълна прогимназия е открита през 1892 година.

През 1973 година е завършена нова училищна сграда.

В откритото през 1940 година Допълнително земеделско училище в Криводол с две годишен курс на обучение се изучават бубарство и пчеларство, винарство и лозарство, готварство, ръкоделие, шев и кройки.

На 15 март 1945 година се открива непълна смесена гимназия, в която се учат около 200 ученика. Директор е Йото Нинов Йотов. Най- голяма заслуга за откриването й имат Иван Гунчев, кмет на с. Криводол, Найден Маринов и Боян Георгиев Първанов.

През учебната 1952-1953 година гимназията става пълна, броя на учениците нараства на 700, разпределени в 6 паралелки и една за вечерно обучение. От 1960 година гимназията става политехническа с прием на ученици от 8 ми до 11 ти клас. Това продължава до 1973 година , когато става обединението с ОУ „ Димитър Благоев”. През 1974 година се преименува в ЕСПУ „ Кирил и Методий”. Обучението е тристепенно – начален, среден и горен курс.

От 1990 година училището е трансформирано в СОУ „ Кирил и Методий” с 20 паралелки от I до XI и 3 предучилищни групи.

С Решение на Общински съвет – Криводол от 14 юли 2006 година СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Криводол е утвърдено за средищно училище.

От учебната 2008/2009 година в СОУ е разкрита паралелка по дървообработване, специалност „ Производство на мебели”.
От 2015/2016 учебна година се открива ново професионално направление: „Производство на кулинарни изделия и напитки“